Вакансии

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайыкТалас шаарынын мэриясынын турак жай-коммуналдык чарба иштери боюнча жетектөөчү адис кызмат ордуна 2021-жылдын 26-февралынан 5-мартына чейин Талас шаарынын мэриясынын ички кадрлар резервинде турган кызматкерлер арасында конкурс жарыялайт.

Улук кызмат орду (У-Б)

Кызматтык милдеттери:

 • Башкы адистин кызматтык милдеттерине томонкулор кирет:
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийуу;
 • Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;
 • Кызматтык этиканын ченемдерин сактоо;
 • Башкарууда коюлган ички эмгек тартипти, кызматтык корсотмолорду, кызматтык маалымат менен иштоо тартибин, кызматтык карым-катнашты сактоо;
 • Кызматтык милдетти аткарууга зарыл квалификациялык денгээлди сактоо жана остуруу; 
 • Кызмат оордунун ыйгарым укуктарына тиешелуу болгон жарандардын кайрылуусун кароо жана консультация беруу;
 • Кызматтык оордунун ыйгарым укуктарына тиешелуу болгон актуалдуу суроолорго маалыматтык жана методологиялык материалдарды тузуу;
 • Муниципалдык кызматкерлердин арасында жеке кызыкчылыктын пайда болбошун алдын алуу боюнча чара коруу жана коллективде кызыкчылыктардын кагылашуусун чечуу;
 • Башкаруунун башчысынын ондуруш тапшырмаларын аткаруу;
 • Бухгалтердик отчетту, бюджетти аткаруу боюнча отчетту, салык отчетун, камсыздандыруу тогумун, стат. Отчетту тузуу;
 • Кызматкерлерге эмгек акысын Кызгыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мулкту жалдоо, ишке алуу боюнча ички докуметтер, жумуш убактысын эсептоо менен чегеруу жана толоо;
 • Каржылоо контестинде бухгалтердик эсепти алып баруу: бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар;
 • Башкаруудагы кадрдык ишти алып баруу.

Жалпы квалификациялык талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;
 • 18 жаштан жаш болбоого;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик- укуктук актыларын билүүсү;
 • Компьютерде иштөө тажрыйбасы  (Word, ЕхсеL, Интернет);
 • Мыйзамдарда каралган учурларда кызматчы ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билүүгө зарыл;

Кесиптик билимдин деңгээли:

экономика жана башкаруу, финансылык же бухгалтердик эсеп жана аудит багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Мамлекеттик  жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Сынака катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу керек: 

 • бош кызмат орду көрсөтүлгөн өздүк арыз;
 • кадрлар боюнча өздүк баракча, сүрөтү (4х6 — 2 даана);
 • өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
 • резюме;
 • паспорттун көчүрмөсүн;
 • керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.

Сынакка  катышуу үчүн керектүү документтерди төмөнкү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 9:00 дан 18:00 го чейин тапшыруу керек.

Дареги: Талас шаары, К. Нуржанов көчөсү № 18, (жалпы бөлүм).

Сурап-билүү тел.: 5-38-45, 5-63-18