Тарифы на услуги водопровода и канализации

На основании подпункта 14 пункта 2 статьи 31 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»  Утрерждены Постановлением XIX внеочередной сессии Таласского городского Совета VI созыва от 30 января  2015 г. №151 / 19-6. “Об утверждении тарифов на питьевую воду и канализацию” С 1 февраля 2015 года действуют следующие тарифы (без учета косвенных налогов).

ПотребителиВодоснабжениеВодоотведение
Население3,89 сом/м36,46 сом/м3
Бюджетные организации25,77 сом/м311,46 сом/м3
Предприятия, в том числе ТЭЦ25,77 сом/м311,46 сом/м3
Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения на одного человека в зависимости от степени благоустройства домов с учетом сброса воды в городскую канализацию
Вид благоустройства домов стоимость в месяц без учета косвенных налогов, сом
вода стоки всего
От уличной колонки 15,13   15,13
С водопроводом в доме без централизованной канализации 15,13 15,13
С водопроводом и нагревательными колонками без централизованной канализации 15,13   15,13
С водопроводом, канализацией, ваннами, нагревательными колонками 15,13 25,11 40,24
Многоэтажные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением 19,58 32,51 52,09
Индивидуальные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением 19,58 32,51 52,09
Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктунун 14-пунктчасынын негизинде, Депутаттардын Талас шаардык Кеңешинин VI чакырылыштагы кезексиз XIX сессиясынын 2015-жылдын 30-январындагы №151 / 19-6 «Ичүүчү таза суу жана саркынды суунун тарифтерин бекитүү жөнүндө» Токтому менен бекитилген. 2015-жылдын 1-февралынан баштап төмөнкү тарифтер колдонулат (кыйыр салыктарды эсепке албаганда).
Керектөөчүлөр Таза суу Саркынды суу
Калк 3,89 сом/м3 6,46 сом/м3
Бюджеттик уюмдар 25,77 сом/м3 11,46 сом/м3
Озүн өзү каржылоочу 25,77 сом/м3 11,46 сом/м3
Шаардык канализацияга саркынды суунун агып кетишин эске алуу менен үйлөрдү жакшыртуу деңгээлине жараша бир адамга суу менен камсыздоо жана санитария кызматтарынын наркы
Үйдү жакшыртуунун түрү кыйыр салыктарды эсепке албаганда 1 адамдын санына, айына чыгым, сом менен
Таз суу Саркынды суу Жалпы
Көчө кудугунан 15,13   15,13
Борборлоштурулган канализация тутуму жок үйдө суу менен 15,13 15,13
Борборлоштурулган канализациясы жок Таза суу жана жылытуу мамычалары менен 15,13   15,13
Таза суу, канализация, ванна, жылытуу мамычалары менен 15,13 25,11 40,24
Таза суу, канализация, ванна жана ысык суу менен камсыз болгон көп кабаттуу турак үйлөр 19,58 32,51 52,09
Таза суу, канализация, ванна жана ысык суу менен камсыз болгон жеке турак жай имараттары 19,58 32,51 52,09